Επιχειρήσεις με μέλλον.

Η ύφεση και η αρνητική ψυχολογία που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα καθοδικό κύκλο στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στάσεις πληρωμών, ανεργία, σημαντική μείωση στη κατανάλωση, αύξηση ανταγωνισμού. Ειδικότερα αυτή την περίοδο υπάρχει...