Στρατηγική Επίτευξης Δέσμευσης (Engagement) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Σε ό,τι αφορά στα κοινωνικά δίκτυα, σε όποιο στάδιο της στρατηγικής σας και αν βρίσκεστε, ένα είναι σίγουρο, ότι επιβάλλεται να επενδύσετε στη δέσμευση (engagement). Ενώ αυτό ισχύει, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το γιατί.  Η δέσμευση (engagement) είναι μία...