fbpx
 • Ελληνικά
 • English

1. Εισαγωγή

1.1 Η SNS, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρία», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία «ΤΣΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στη ΓΛΥΦΑΔΑ, στη διεύθυνση ΑΓΓ ΜΕΤΑΞΑ 27-29, 16674, με ΑΦΜ 066823420 και ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, τηλ. 2108949435. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση snsagency.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία. ΤΣΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ΑΦΜ 066823420 and ΓΕΜΗ: :124226103000.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου snsagency.gr θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη συνδεόμενα με την Εταιρία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Ευθύνη Εταιρίας

3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, τις ιστοσελίδες και τα δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των Αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Δήλωση Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

3.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαχειριστικό Περιβάλλον των υπηρεσιών του (Control Panel) και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και τις πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.

3.3 Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες domain name ή φιλοξενίας δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα αυτών των οδηγιών υποστήριξης που θα δοθούν στον Πελάτη.

3.4 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

3.5 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

3.6 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.NET, Perl, Zend, ionCube κ.λπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη, ειδικά σε περίπτωση που προκύπτουν περιστατικά ασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Εταιρίας, να ενημερώνει αναλόγως τις ιστοσελίδες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) του κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.NET κ.λπ., έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ή ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.

3.7 Η Εταιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Τα αντίγραφα αυτά αποθηκεύονται καθημερινά έως και 14 ημέρες πριν την τρέχουσα ημερομηνία. Έξτρα εβδομαδιαία αντίγραφα λαμβάνονται την 15η, την 21η και την 28η ημέρα πριν από την τρέχουσα ημερομηνία. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρία θα παραδώσει τις υπηρεσίες / τα προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.8 Η Εταιρία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων Αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

3.9 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του Πελάτη, ή από τη μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.10 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που του παρέχει μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον ίδιο, ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων / υπηρεσιών.

3.11 Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA)

Το παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της Εταιρίας. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρίας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone).

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών webserver ή database server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρία.

Σε περίπτωση που ο webserver ή ο database server του shared hosting πακέτου που φιλοξενείται η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι διαθέσιμοι λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακού έτους, η Εταιρία θα πιστώσει το πακέτο hosting του Πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα.

Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος ticketing της Εταιρίας, από εδώ, είτε τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Οι διαχειριστές υποδομής της Εταιρίας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.

Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον Πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, υπηρεσίες υποστήριξης κ.λπ.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται από ή συνδέεται με:

α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πολέμου, εξεγέρσεων, δολιοφθορών, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπής ή καθυστέρησης στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεων hacker ή ιών, αποτυχίας του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητας να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β. Προγραμματισμένη ή επείγουσα συντήρηση και βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας.

γ. Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.

δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρίας.

ε. Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρίας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.

ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το διαδίκτυο.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την χρονική εγγύτητα και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Internet Explorer). Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ’ αιτίας της χρησιμοποίησης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Επίσης, θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ο Πελάτης, ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, εναντίον της Εταιρίας, ή του ιδίου στην περίπτωση τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων ή άλλων πράξεων του ή των περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω των server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως, ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών τους, είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Για την Ελλάδα οι φορείς αυτοί είναι α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (δείτε τους φορείς για κάθε χώρα εδώ ).

4. Πολιτική εμπιστευτικότητας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

4.1 Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

Με την αγορά υπηρεσιών / προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών / δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της / την φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν / υπηρεσία.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή / και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα ώστε να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή την καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση την παρούσα σύμβαση με την οποία ο Πελάτης συναινεί σε αυτό εφόσον προβεί σε παραγγελία υπηρεσίας/προϊόντος από την Εταιρία.

4.2 Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;

Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος / υπηρεσίας, και έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία στην φόρμα παραγγελίας, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

 • έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
 • έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

4.3 Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

4.4 Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργάζεται η Εταιρία, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους),
 • το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων),
 • το δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
 • το δικαίωμα φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή / και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

4.5 Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά μέσα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) καθώς και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

4.6 Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

4.7 Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς;

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ).

4.8 Σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία

Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Εταιρία, ως εκτελούσα την επεξεργασία, δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη γενική γραπτή άδεια του υπεύθυνου επεξεργασίας, η δε παροχή γενικής άδειας προς τούτο τεκμαίρεται με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές.

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία, συνεργάτη της Εταιρίας, διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με την Εταιρία και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση ή άλλη νομική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία:

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία· σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Kανονισμού ΕΕ 2016/679,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 εως 36 Kανονισμού ΕΕ 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο η), ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική πράξη μεταξύ της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

4.9 Υποβολή καταγγελίας / διαμαρτυρίας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ. 00302113332465, email: info[@]snsagency.gr

Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

4.10 Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, email, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

4.11 Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, και επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4.12 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies;

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

 • Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 • Σε περίπτωση που, για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας, είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:
  • Η Εταιρία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
  • Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες μόνο αν είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη.

Το software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

5. Υπηρεσίες εκχώρησης domain names

5.1 H Εταιρία καταχωρεί domain names υπό την ιδιότητα του επίσημου καταχωρητή και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και του μητρώου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας / οργανισμού που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των domain names.

5.2 Ο πελάτης / χρήστης ή / και μελλοντικός ιδιοκτήτης των domain names (ονομάτων χώρου) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης του εκάστοτε μητρώου ή / και συνεργαζόμενων εταιριών / οργανισμών, για τις καταλήξεις (TLDs) των domain names που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών. Με την κατοχύρωση domain names μέσω της Εταιρίας, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εκάστοτε μητρώο ή / και τις συνεργαζόμενες εταιρίες, για τη διαχείριση και την εκχώρηση των TLDs. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρία είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων.

Στη διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm αναφέρονται λοιπά κανονιστικά κείμενα.

Όροι και προϋποθέσεις .GR.Όροι και προϋποθέσεις ICANN για gTLDs
Όροι και προϋποθέσεις .EUΌροι και προϋποθέσεις πάροχου TUCOWS
Όροι και προϋποθέσεις .MEΌροι και προϋποθέσεις πάροχου ΕΝΟΜ
Όροι και προϋποθέσεις .ORGΌροι και προϋποθέσεις πάροχου OpenProvider
Όροι και προϋποθέσεις.INFOΌροι και προϋποθέσεις.CO
Όροι και προϋποθέσεις .BIZ, .COM, .NET, .NAME, .PROΌροι και προϋποθέσεις.TV
Όροι και προϋποθέσεις .UKΌροι και προϋποθέσεις .COM.CY & .CY

5.3 Ο Πελάτης επιπλέον αποδέχεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN .
Ενημερωτικά, όλα τα μητρώα που ακολουθούν την πολιτική της ICANN αναφέρονται εδώ.

5.4 Η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση για έναν Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του. Οι κατοχυρώσεις πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο για πληρωμές μέσω PayPal, κάρτας, credits ή paysafecard, ενώ για εμβάσματα και πληρωμές μέσω τράπεζας η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από επιβεβαίωση της κατάθεσης από το λογιστήριο. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.

5.5 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης

Ορισμένα TLDs πρέπει να ανανεώνονται συγκεκριμένες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. Δείτε αναλυτικά εδώ .


5.6 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακύρωσης

Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κ.λπ.) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής, από το λογιστήριο της Εταιρείας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά η συναλλαγή θεωρείται οριστική και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Εξαίρεση υπάρχει για τις νέες κατοχυρώσεις σε ονόματα χώρου με καταλήξεις .gr και .ελ. Για τις κατοχυρώσεις αυτές και μόνο, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων για το αποκλειστικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός της προθεσμίας και οφείλει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:α. αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email) στην εταιρεία και β. τηλεφωνική επιβεβαίωση με την Εταιρία για το αίτημα του για υπαναχώρηση. Με το πέρας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης domain name o Πελάτης απέκτησε δωρεάν κάποιο άλλο domain name ή άλλη συνδυασμένη υπηρεσία προσφοράς για την οποία δεν ισχύει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη αφαιρείται η τιμή του προϊόντος προσφοράς κατοχύρωσης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο site της Εταιρίας.

Αν το domain name ακυρωθεί εντός προθεσμίας, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή credits στο λογαριασμό του ίδιου Πελάτη και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση. Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό email για να προβεί σε νέα κατοχύρωση του domain name ακολουθώντας τις οδηγίες του συμβούλου.

Σε περίπτωση κατοχύρωσης domain name τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ο Πελάτης φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο domain name που συνθέτει το μη μεταβλητό πεδίο.

Αν το μεταβλητό πεδίο domain name δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού), ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση καταχώρησης domain name με κατάληξη .gov.gr ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι κυβερνητικός οργανισμός.

Ειδικοί όροι για τα .GR domain name

5.7 Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .GR domain name δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο domain name μέσω του μητρώου.

5.8 Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά στο domain για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.

5.9 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Domain Name της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Domain name, ή για άλλο Domain Name που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

5.10 Αν ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ελέγχου αίτησης και ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το domain name δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΕΕΤT, το domain name θα ακυρώνεται αυτόματα από το προσωπικό της Εταιρίας.

5.11 Σε περίπτωση που ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το domain name πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης, αλλά τελικά δεν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον Πελάτη σε μορφή credits ή μετρητών.

Ειδικοί όροι για τα .COM.CY & .CY domain names

5.12 Για την επιτυχή κατοχύρωση .COM.CY & .CY domain name, η Εταιρία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργία του απαραίτητου λογαριασμού στο Μητρώο .CY και την Ανάθεση των Ρόλων. Κατά τη διαδικασία της αίτησης και ενεργοποίησης του domain name θα πρέπει να παρέχονται στο Μητρώο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο Σύνδεσμος Δικαιούχου-Registrant Contact,
β. ο Διοικητικός Σύνδεσμος ή Σύνδεσμος Επικοινωνίας -Administrative Contact,
γ. ο Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact
δ. ο Οικονομικός Διαχειριστής – Billing Contact

5.13 Ο Πελάτης θα αποτελεί τον αποκλειστικό Δικαιούχο του domain name ενώ η Εταιρία θα αναλάβει το ρόλο του Διοικητικού, Τεχνικού και Οικονομικού Συνδέσμου με το Μητρώο.

5.14 Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας δημιουργείται email σε Server της Εταιρίας για λογαριασμό του πελάτη. Το συγκεκριμένο email χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό, της δημιουργία λογαριασμού στο Μητρώο. Οποιαδήποτε εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία προωθείται μόνο στον λογαριασμό email που δηλώνει ο πελάτης κατά την παραγγελία του.

5.15 Κάθε αίτηση υποβάλλεται χειροκίνητα, με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο μητρώο .CY και λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

5.16 Η τελική διαθεσιμότητα του domain name από την Εταιρία επιβεβαιώνεται μετά την πληρωμή της υπηρεσίας από τον Πελάτη. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση σε προγενέστερο χρόνο.

5.17 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.

5.18 Με την εγγραφή του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY στο Μητρώο και την εκχώρηση Άδειας Χρήσης, ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY για το χρονικό διάστημα ισχύος.

5.19 Η Άδεια Χρήσης domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY είναι έγκυρη μόνο κατά την διάρκεια ισχύος της Άδειας. Το δικαίωμα αυτό δεν επάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανόμενων πνευματικών ή εμπορικών επί του domain name.

5.20 Η Άδεια Χρήσης domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους ανάλογα με τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης που έχει καθοριστεί από τα τέλη που καταβλήθηκαν είτε για εγγραφή είτε για ανανέωση της Άδειας Χρήσης του ονόματος. Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης Άδειας Χρήσης για περίοδο ενός (1), δυο (2), πέντε (5) ή δέκα (10) ετών.

5.21 Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η Άδεια Χρήσης και η Άδεια Χρήσης του domain name ανανεώνεται χειροκίνητα μέσα από το Σύστημα του Μητρώου. Σε περίπτωση ανανέωσης της Άδειας Χρήσης θα θεωρείται ότι συνάπτεται νέα συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του Δικαιούχου, η οποία θα καλύπτει τη νέα χρονική περίοδο και θα διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί, η άδεια χρήσης domain name ακυρώνεται.

5.22 Η Άδεια Χρήσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:
α. Κληρονομικού δικαιώματος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων.
β. Σύμπραξης ή συγχώνευσης ενός νομικού προσώπου με άλλο νομικό πρόσωπο ή εξαγοράς νομικού προσώπου από άλλο νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση νομικών προσώπων. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απαιτείται η προσκόμιση στο Μητρώο των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

5.23 Τερματισμός Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει μέσω του Συστήματος του Μητρώου. Οποιαδήποτε τέλη δεν θα επιστρέφονται. Ο τερματισμός συνεπάγεται και τη διαγραφή του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY από το Μητρώο. Το domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY του οποίου τερματίστηκε η άδεια χρήσης από τον Δικαιούχο, θα παραμένει δεσμευμένο για δεκαπέντε ημέρες (15) μετά τον τερματισμό.

5.24 Ακύρωση Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει από τον Διαχειριστή στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό.

5.25 Ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ότι το domain name του οποίου αιτείται την κατοχύρωσή του δεν εμπίπτει στις κατηγορίες απαγορευμένων domain names τα οποία ορίζονται από τον Κανονισμό, δηλαδή δεν αποτελεί:
α. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που εγγράφτηκε ήδη σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή προσομοιάζει με άλλο ήδη εγγεγραμμένο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό. Αν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες της μίας αιτήσεις που αφορούν το ίδιο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και σε περίπτωση εκχώρησης Άδειας Χρήσης για μια Αίτηση, οι υπόλοιπες απορρίπτονται αμέσως.
β. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που περιέχει λέξεις αισχρού περιεχομένου και/ή που αντίκειται στη δημόσια τάξη και/ή στην εθνική ασφάλεια και/ή στα χρηστά ήθη ή για το οποίο η αίτηση έγινε κακόπιστα ή του οποίου το περιεχόμενο αποτελεί αδίκημα δυνάμει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
γ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικές ή/και ιστορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια, από σχετικά αρμόδια αναγνωρισμένη και εγγεγραμμένη αρχή, εκτός εάν τέτοια άδεια κοινοποιηθεί στο Διαχειριστή.
δ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY ακραίου πολιτικού ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου.
ε. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που συγκρούεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή σήματα).
στ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που είναι συντομότερο των τριών χαρακτήρων (περιλαμβάνονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου Α-Ζ, a-z, 0-9 και ο χαρακτήρας (-). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή, ούτε και στο τέλος του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.
ζ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που παραποιεί γεωγραφικό όνομα (τοπωνύμιο), το οποίο χαρακτηρίζει γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται στους επίσημους χάρτες που εκδίδονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα γεωγραφικά ονόματα μπορούν να εκχωρούνται μόνο στις Τοπικές ή Κρατικές Αρχές. Αιτήσεις που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιρειών κτλ, και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό γεωγραφικό όνομα, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας» δίπλα στο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.
η. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που ταυτίζεται με όρο που συνιστά επίσημο σημείο αναφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών ή /και διεθνών οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
θ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης».
ι. Domain names με κατάληξη .COM.CY ή .CY τα οποία διαγράφονται από το Μητρώο λόγω μη ανανέωσης της Άδειας Χρήσης, για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός.
κ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5.26 Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση ελέγχου και ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων από τον Πελάτη.

5.27 Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη περαιτέρω στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τελική εγγραφή του domain name .COM.CY ή .CY στο Μητρώο.

5.28 Ο Πελάτης υποχρεούται:
α. να αποκρίνεται στα αιτήματα της Εταιρείας για παροχή στοιχείων όταν αυτό απαιτείται από το Μητρώο αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών.
β. να αποκρίνεται στα αιτήματα του Μητρώου για παροχή στοιχείων αμελλητί.
γ. να ενημερώνει την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία του το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή,
δ. να πληροφορήσει την εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, ή διαιτησία διαδικασία εγερθεί αναφορικά με το Διαδικτυακό domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY αμελλητί. Τυχόν παράβαση σχετικά με την άμεση ενημέρωση των στοιχείων τους θα οδηγεί σε ακύρωση της Άδειας Χρήσης του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.

5.29 H Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη αν προκληθεί ζημία στον Πελάτη λόγω μη ορθής ενημέρωσής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.

Λήξη Domain

5.30 Όταν ένα domain name λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο “καραντίνας” κατά την οποία μόνο ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα ανανέωσής του. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός domain name από τη σελίδα τιμοκαταλόγου Εταιρίας, ή μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Εάν δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας το domain name είτε περνάει απευθείας σε περίοδο redemption (5.12), είτε διαγράφεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε μητρώου.

Για .DE domain names, μετά την ημερομηνία λήξης, ο Πελάτης συναινεί ρητά στη διαγραφή του domain name σύμφωνα και με όσα αναφέρονται εδώ.

5.31 Domain Redemption

Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, ή απευθείας μετά τη λήξη του domain name (εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας), το domain name διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση “redemption” η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια “redemption” ενός domain name μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης της Εταιρίας. Δείτε τον όρο 5.32 για ανανέωση από “redemption”.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση ενός domain name από redemption, οπότε συνίσταται στον Πελάτη να ανανεώνει εγκαίρως το domain name του, πριν την ημερομηνία λήξης του.

5.32 Ανανέωση domain που έχει λήξει

Το κόστος ανανέωσης από καραντίνα παραμένει ίδιο με το κόστος ανανέωσης ενός domain name πριν τη λήξη του. Για ανανεώση domain name από “redemption”, στο κόστος ανανέωσης προστίθεται και το redemption fee, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη και εμφανίζεται προς πληροφόρηση του Πελάτη στη σελίδα του τιμοκαταλόγου.

Στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι εμφανής, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Υποστήριξης της Εταιρίας για να ενημερωθεί για το συνολικό κόστος ανανέωσης από redemption, για το domain name που τον ενδιαφέρει.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διάρκεια redemption καθώς και το κόστος ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την κατάληξη και είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωρίζει τους ειδικούς όρους του μητρώου για τα domain names που έχει στην κατοχή του (5.2).

5.33 Διαγραφή και Restore Domain

Ένα domain name μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως π.χ. γιατί καταχωρήθηκαν λάθος στοιχεία ιδιοκτήτη ή γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν στον Καταχωρητή τα στοιχείων WHOIS / ιδιοκτήτη εντός 15 ημερών. Με το πέρας των 15 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το domain name. Σε αυτή την περίπτωση το domain name μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold), παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία.

Ο ιδιοκτήτης του domain name θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain name. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας, ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain μετά από την παραλαβή δικαστικής εντολής ή απόφασης ή απόφασης διαιτητικού δικαστηρίου, που απαιτεί τέτοια ενέργεια καθώς και στις περιπτώσεις που απαιτείται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ιδιοκτήτης του domain name θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain name.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας, ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain name ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.

Μεταφορά domain

5.34 Η Εταιρία, ως πιστοποιημένος καταχωρητής από την ICANN, παρέχει τις νέες κατοχυρώσεις των gTLDs, όπως .COM, .NET, .BIZ κ.α. απευθείας χωρίς μεσολάβηση τρίτης εταιρίας ή συνεργάτη. Για τα ήδη κατοχυρωμένα domain names η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 5 (ή 10) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain name και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση.

Προσοχή: Ο Πελάτης ενδέχεται να λάβει ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και η ανανέωση. Κατά το διάστημα των 5 (ή 10) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain name θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημέρες μετά από την ανανέωσή του.

5.35 Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain name εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρία, ή τους συνεργάτες της Εταιρίας όπου κρίνεται απαραίτητο, να ενεργούν ως “δesignated agent” ώστε να εγκρίνουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.

Μεταφορές κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας

5.36 Μεταφορές ενός ονόματος τομέα σε νέο κάτοχο.
Ο Πελάτης δε μπορεί να μεταφέρει την εγγραφή του ονόματος domain του σε άλλο κάτοχο:
(i) κατά τη διάρκεια μιας εκκρεμείς διοικητικής διαδικασίας που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Κανονισμού της ICANN ή για μια περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών · ή
(ii) κατά τη διάρκεια εκκρεμής διαδικασίας δικαστηρίου ή διαιτησίας που άρχισε σχετικά με το όνομα τομέα του Πελάτη, εκτός εάν το μέρος στο οποίο μεταφέρεται η καταχώριση ονόματος τομέα συμφωνεί, γραπτώς, να δεσμευτεί από την απόφαση του δικαστηρίου ή του διαιτητή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε μεταφορά εγγραφής ονόματος domain σε άλλο κάτοχο που γίνεται κατά παράβαση αυτού του εδαφίου.

Περιορισμοί στην αλλαγή καταχωρητή

5.37 Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταφέρει την εγγραφή του ονόματος χώρου σε άλλο καταχωρητή κατά τη διάρκεια μιας εκκρεμείς διοικητικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Κανονισμού της ICANN ή για μια περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Μπορεί να μεταφέρει τη διαχείριση της καταχώρησης του ονόματος χώρου σε άλλο καταχωρητή κατά τη διάρκεια εκκρεμής δικαστικής αγωγής ή διαιτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι το όνομα χώρου που έχει εγγραφεί στην Εταιρεία μας θα συνεχίσει να υπόκειται στη διαδικασία που ξεκίνησε εναντίον του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης μεταφέρει μια καταχώρηση ονόματος χώρου στην Εταιρεία μας κατά την εκκρεμότητα δικαστικής αγωγής ή διαιτησίας, η διαφορά αυτή θα παραμείνει υπό την πολιτική διαφωνίας ονόματος χώρου του καταχωρητή από τον οποίο μεταφέρθηκε η καταχώρηση ονόματος χώρου.

Για παραπάνω πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική επίλυσης διαφορών μεταβιβάσεων καταχωρητών ICANN.

Όροι χρήσης υπηρεσίας Backorder

5.38 H υπηρεσία Backorder επιτρέπει στον Πελάτη να επιλέξει για παρακολούθηση ένα ήδη κατοχυρωμένο domain name. Η υπηρεσία Backorder θα προσπαθήσει να το κατοχυρώσει μόλις απελευθερωθεί και είναι διαθέσιμο στην αγορά.

5.39 Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα domain TLDs .GR, .EU, .COM, .NET

5.40 Ένα domain, ανάλογα την κατάληξη, μπαίνει σε κατάσταση καραντίνας για 15 ή 40 μέρες, την οποία ακολουθεί μία περίοδος Redemption διάρκειας 30 ή 40 ημερών. Η υπηρεσία Backorder θα ξεκινήσει τις προσπάθειες κατοχύρωσης αμέσως μετά, δηλαδή την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το domain θα απελευθερωθεί και θα είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση.

5.41 Η backorder υπηρεσία θα ανταγωνιστεί τρίτες υπηρεσίες για την κατοχύρωση ενός domain, όμως δεν εξασφαλίζει στον Πελάτη ότι η κατοχύρωση του domain που ζητά, είναι εγγυημένη.

5.42 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρία ή άλλες θυγατρικές του δεν είναι υπεύθυνοι στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατοχύρωση ενός Backordered domain.

5.43 Ο Πελάτης θα χρεωθεί το κόστος της Backorder υπηρεσίας και το κόστος της κατοχύρωσης domain, τη στιγμή της παραγγελίας.

5.44 Σε περίπτωση που το domain δεν κατοχυρωθεί επιτυχώς από την υπηρεσία Backorder της Εταιρίας, είτε γιατί κατοχυρώθηκε από τρίτους είτε γιατί ανανεώθηκε από τον τωρινό ιδιοκτήτη, τότε, μετά από αίτημα του πελάτη για ακύρωση της υπηρεσίας, επιστρέφεται το 95% του κόστους της υπηρεσίας (€9,45). Αν πρόκειται για .ΕU domain name, η δυνατότητα ακύρωσης Backorder και επιστροφής χρημάτων ενεργοποιείται επτά ημέρες μετά την εξόφληση της παραγγελίας του Backorder.

5.45 Επιστροφή του κόστους κατοχύρωσης μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη, εάν μετά την 1η ημερομηνία λήξης του domain, δεν επιτευχθεί κατοχύρωση του από την Εταιρία.

5.46 Η υπηρεσία Backorder συνεχίζει να είναι ενεργή έως ότου κατοχυρωθεί το backordered domain, ή ακυρωθεί η υπηρεσία και ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από τον Πελάτη.

5.47 Ως ημερομηνία λήξης θεωρείται η ημερομηνία που απελευθερώνεται το domain στην αγορά, μετά από τυχόν περιόδους καραντίνας ή redemption.

5.48 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για να ικανοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, ολοκληρη ή μέρος της, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

5.49 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

5.50 Στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση των Backοrder Όρων με των γενικών Όρων Χρήσης της Εταιρίας, υπερισχύουν οι πρώτοι.

ID Protect

5.51 Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας ID Protect, το ποσό πληρωμής δεν επιστρέφεται. Εξαίρεση αποτελούν ενεργοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου GDPR (25 Μαΐου), και ενεργοποιήσεις και ανανεώσεις που έγιναν μετά τις 25 Μαΐου.

Διαδικασία αναφοράς καταχρηστικής συμπεριφοράς ονομάτων χώρου (report abuse domain)

5.52 Εάν πρέπει να αναφέρετε ένα όνομα τομέα (domain name) που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική δραστηριότητα, ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε για να διευκολύνετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα χρησιμοποιείτε τη φόρμα στη σελίδα https://www.snsagency.gr/contact/ επιλέξτε τον τύπο της κατάχρησης και συμπληρώστε τη φόρμα παρέχοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Εναλλακτικά, στέλνετε ένα email απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[@]snsagnecy.gr.

Όταν αποστέλλεται μια νέα φόρμα αναφοράς περιεχομένου ή ένα email στο info[@]snsagnecy.gr, ανοίγεται αυτόματα ένα νέο αίτημα στο σύστημά μας, το οποίο εξετάζεται από την Τμήμα Υποστήριξης εντός 24 ωρών.

Όπως πάντα, θα πρέπει να τεκμηριώσετε τους ισχυρισμούς σας με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες για να επαληθεύσετε το περιστατικό κατάχρησης και να μας βοηθήσετε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με τον τύπο του ζητήματος που θέλετε να αναφέρετε, τα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν.

Η παρακάτω λίστα εξηγεί τους πιο συνηθισμένους τύπους κατάχρησης που διερευνούμε και τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία που αναμένουμε από εσάς να υποστηρίξουν την έρευνά μας:

Προβλήματα/ερωτήσεις σχετικά με τα domain

Έχετε γενικά προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με το domain σας; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών, προκειμένου να σας δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις:

Μη έγκυρο WHOIS

Αν υποπτεύεστε ότι ένα domain έχει κατοχυρωθεί με πλαστά ή λανθασμένα στοιχεία, μπορείτε να το αναφέρετε από τη σελίδα abuse επιλέγοντας “Παράβαση όρων χρήσης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα” προσθέτοντας αναλυτικότερες πληροφορίες στο πεδίο “Μήνυμα” ή να αποστείλετε ένα email στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info[@]snsagency.gr με τίτλο “Αναφορά μη έγκυρων πληροφοριών Whois”.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων/εμπορικών σημάτων

Για να αναφέρετε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ενός όνομα χώρου παρακαλούμε προχωρήστε σε αναφορά μέσα από τη φόρμα επιλέγοντας την επιλογή “Copyright – Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εδώ.

Διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης αναφορών καταχρηστικής συμπεριφοράς ονομάτων χώρου

5.53 Κατά την παραλαβή ενός αιτήματος για Καταχρηστική Συμπεριφορά ενός πελάτη-Κατόχου ονόματος χώρου (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.50 παραπάνω) από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τον Κανονισμο της ICANN και την παράγραφο 3.18.2, αρμόδιος υπάλληλος της εταιρείας μας ενημερώνει εντός 24 ωρών γραπτώς τον Πελάτη να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων του. Αμέσως το καταγγελλόμενο όνομα χώρου, κλειδώνεται (Registrar Hold ή Client Hold) και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές/ τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Ο ιδιοκτήτης του domain name θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain name. Αν ο Πελάτης επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τον ενημερώνουμε για τυχόν σφάλμα ή καταχρηστική συμπεριφορά της ιστοσελίδας του ώστε να το διορθώσει ενώ ξεκλειδώνει το όνομα τομέα και ο λογαριασμός του. Αν ο πελάτης δεν απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει το όνομα τομέα του πελάτη χωρίς να προβεί σε κάποια περαιτέρω ενέργεια ή ειδοποίηση.

Η παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται στην περίπτωση όπου ο πελάτης φιλοξενεί την ιστοσελίδα του σε εμάς. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας δεν επιτρέπει την ύπαρξη παράνομου περιεχομένου στους ιστότοπους των πελατών της που φιλοξενούνται στις υποδομές της και σε περίπτωση εντοπισμού του διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα την συγκεκριμένη ιστοσελίδα (Όροι 6.1 και 6.2). Ωστόσο, ως πάροχος ονομάτων χώρου, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να διαπιστώσουμε αν το όνομα τομέα που αναφέρεται χρησιμοποιείται πράγματι για παράνομες δραστηριότητες. Αν έχετε σαφείς ενδείξεις ότι κάποιος πελάτης της Εταιρείας χρησιμοποιεί το όνομα χώρου του για παράνομες δραστηριότητες, βοηθήστε μας επικοινωνώντας με το τοπικό αστυνομικό τμήμα και ζητώντας τους να ερευνήσουν την υπόθεση. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας, ανατρέξτε στο Συμφωνητικό γενικών όρων χρήσης ή υποβάλετε αίτημα εδώ.

6. Υπηρεσίες φιλοξενίας/ hosting

6.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers της για:

α. οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή για να αποστείλει, να δημοσιεύσει, να αποστείλει με email ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους τέτοιο περιεχόμενο.

β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

6.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό του.

6.3 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα “Υπό Κατασκευή” μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρία. Η σελίδα “Υπό Κατασκευή” μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα “Υπό Κατασκευή” μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως:

 • συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας
 • αναφορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και
 • φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

6.4 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam email και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων / ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν.

Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

 • διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια email.
 • ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, είτε λόγω της συχνότητας που στέλνονται ή είτε λόγω του μεγέθους τους.
 • chain email
 • bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά email.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk email”.

6.5 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των email υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματά της.

Ως ιδιοκτήτης ή / και διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα email εάν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

6.6 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε site τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από site τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

6.7 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

6.8 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού.

Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη.

Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, τα spawning, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, τα chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό, ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

6.9 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

6.10 Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών.

6.11 CPU, Μνήμη, Disk IO, Entry Processes

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των servers της Εταιρίας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ ή κάνουν υπερβολική χρήση πόρων (CPU, Disk IO, RAM).

Οι παραπάνω πόροι, που χρησιμοποιεί ο Πελάτης σε ένα shared hosting πακέτο, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του unmetered. Παρέχονται συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με την υπηρεσία και τον server στον οποίο φιλοξενείται το πακέτο του Πελάτη.

Οι βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στους servers μας, διέπονται από πολιτική ορθής χρήσης και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 1 GB για MySQL και το 1GB για MSSQL ώστε να μην να προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server από κατάχρηση CPU, μνήμης ή Disk IO που διατίθενται σε κάθε λογαριασμό πελάτη.

6.12 Πολιτική Ορθής Χρήσης

Ο Πελάτης συμφωνεί:

α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Να μην εκτελεί ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κ.λπ.

β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στον server.

γ. Να μην εκτελεί δαίμονες / daemons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.

δ. Να μην εκτελεί οποιονδήποτε τύπο web spider ή indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash, AdSpy, Scrapers κ.λπ).

ε. Να μην εκτελεί οποιαδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

στ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

ζ. Να μην εκτελεί κανέναν gaming server όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κ.λπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

η. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server.

θ. Να μην χρησιμοποιεί script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή URL σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην Εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.

ι. Να μην διαθέτει στον server mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα όρια του πακέτου που έχει αγοράσει ή που ορίζονται από την υπηρεσία.

6.13 Οι λογαριασμοί shared hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o Πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο Reseller.

6.14 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Η Εταιρία, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα και χωρίς ενημέρωση τα αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

6.15 Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος τόσο του χώρου και όσο και του traffic που καταλαμβάνει ο ίδιος και οι υπόλοιποι χρήστες του account του, στους server της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεπεράσει τα συγκεκριμένα όρια, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη, να χρεώσει για την χρήση των επιπλέον πόρων ή ακόμα και να απενεργοποιήσει οριστικά την υπηρεσία. Η Εταιρία, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

6.16 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

6.17 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία για λόγους ασφαλείας μπορεί να του ζητήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6.18 Υπηρεσία Website Builder

Για την παροχή της υπηρεσίας Website Builder, η Εταιρεία συνεργάζεται με την BaseKit. Η Εταιρεία έχει λάβει τις απαραίτητες συμβατικές ενέργειες για την παροχή αυτής της υπηρεσίας με ασφάλεια.

Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο “Περιεχόμενο” αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Περιεχόμενο.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το Περιεχόμενο που μεταφορτώνεται, δημοσιεύεται και διαβιβάζεται μέσω της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της Υπηρεσίας και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου.

Οι δεσμεύσεις και εγγυήσεις της παραγράφου 6.1 εφαρμόζονται για την υπηρεσία του Website Builder.

Αν κάποιος Πελάτης αναφερθεί ότι παραβαίνει τους ισχύοντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό αυτό ανά πάσα στιγμή.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στους παραπάνω όρους, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι χρήσης της υπηρεσίας: https://www.basekit.com/terms/.

Για την υπηρεσία Website Builder συστήνεται να μην γίνεται χρήση περισσότερων από 30 widgets σε μια σελίδα καθώς αυτό πιθανόν να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα της σελίδας. Η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη για καμία σελίδα με περισσότερα από 60 widgets.

Υπηρεσία Titan Email

6.19 Η εταιρείας μας για την παροχή της υπηρεσίας Titan Email χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο. Με την χρήση της συγκεκριμένη υπηρεσίας αποδέχεστε ρητά:
– Ότι η εταιρεία έχει ως προμηθευτή την εταιρεία Flock, μέσω της οποία παρέχει την υπηρεσία Titan email και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τους όρους και προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν για τις υπηρεσίες τους.
– τους όρους χρήσης Flock (AUE): https://support.flockmail.com/hc/en-us/articles/360026021673
-Την Πολιτική Απορρήτου TITAN: https://support.titan.email/hc/en-us/articles/360038535773
-Το Titan End User Terms of Use: https://support.titan.email/hc/en-us/articles/900000761843-Titan-End-User-Terms-of-Use-
– Ότι η τιμολόγηση σε περίπτωση που επιθυμείτε αναβάθμιση πακέτου θα γίνεται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης emails την TITAN και συγκεκριμένα η τιμολόγηση θα γίνεται στα παρακάτω στοιχεία: Flock FZ-LLC, with its registered office at Opposite Double Tree Hilton Hotel Business Centre 4, Ras-al-Khaimah United Arab Emirates.

6.20 Η Eταιρεία έχει υπογράψει όλα τα απαραίτητα συμφωνητικά συνεργασίας, εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προχωρήσει σε Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την ασφάλεια του Πελάτη.

6.21 Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάζει δεδομένα που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο του Λογαριασμού του χωρίς προηγούμενη συμφωνία. Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που δεν αναφέρεται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Ενδεικτικά απαγορεύεται:
– Οποιαδήποτε χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Νόμο
– Οποιαδήποτε εμπορική χρήση, όπως η μεταπώληση ή η αναδημοσίευση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της υπηρεσίας
– Οποιαδήποτε τροποποίηση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης, της μετάφρασης σε άλλη γλώσσα υπολογιστή ή δημιουργίας παραγώγων έργων
– Οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας εκτός των συνήθων ή προβλεπόμενων σκοπών.
– Οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για εξαπάτηση, πλαστοπροσωπία, παρενόχληση, παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων ή για την συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τους χρήστες της υπηρεσίας χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.
– Οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που απεικονίζει βία, που είναι ρατσιστική, ξενοφοβική ή αλλιώς πολιτισμικά ή εθνοτικά προσβλητική, ή αποτελεί άσεμνο, πορνογραφικό, αλαζονικό, ερωτικό, ή με άλλο τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο.
– Οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για συμμετοχή ή διάδοση τυχερών παιχνιδιών, σχεδίων ponzi, σχεδίων πυραμίδων, αλυσίδων επιστολών ή ανεπιθύμητων μαζικών ή εμπορικών email (SPAM).
– Οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για εξαπάτηση, εκμετάλλευση ή άλλη παρέμβαση σε οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα.

6.22 Δεν επιτρέπεται παράνομο υλικό σε κανέναν από τους διακομιστές είτε πρόκειται για εικόνες, κλιπ ταινιών,ήχους, άλλους τύπους αρχείων ή για σύνδεση με παράνομες φωτογραφίες ή παρόμοιο υλικό. Για παράδειγμα, παράνομο υλικό θεωρείται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλο υλικό που δεν δικαιούστε να δημοσιεύσετε ή να αποθηκεύσετε σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ούτε επιτρέπεται η αποθήκευση ερωτικού, πορνογραφικού ή άλλου προσβλητικού υλικού σε διακομιστές της υπηρεσίας.

6.23 Είναι αποκλειστικά απόφαση της Titan και της Εταιρείας να καθορίσει εάν το υλικό αυτό ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες και η Titan και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση όπου η Titan και η Εταιρεία προχωρήσουν σε διαγραφή τέτοιου υλικού, δεν μπορείτε να προβάλετε οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Titan ή της Εταιρεία για το γεγονός αυτό της διαγραφής καθώς αποτελεί παραβίαση των όρων της υπηρεσίας. Επιπλέον, η ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) δεν πρέπει να αποστέλλεται από τους διακομιστές της Titan. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του κανόνα, η Titan και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια αρχή και να υποβάλλουν στοιχεία καταγραφής logs κ.λπ. σε αυτήν την αρχή.

6.24 Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για ελλείψεις, σφάλματα της παρεχόμενης υπηρεσίας της TITAN και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Titan SAAS δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας. Η Titan δεν υπόσχεται ότι η υπηρεσία Titan SAAS θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα λόγω της φύσης της υπηρεσίας. Όλη η συμφωνία του πελάτη για την παροχή της υπηρεσίας περιγράφεται στο ακόλουθο συμφωνητικό το οποίο ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν τη χρήση της υπηρεσίας: https://support.titan.email/hc/en-us/articles/900000761843-Titan-End-User-Terms-of-Use-

9. Υπηρεσία πιστoποιητικού Let’s Encrypt

Το πιστoποιητικό Let’s Encrypt παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν σε κάθε επί πληρωμή πακέτο web hosting. Ενεργοποιείται από τον ίδιο τον Πελάτη, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web hosting πακέτου του.

12.1 Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο web hosting παραμένει ενεργό στην Εταιρία. Τα χαρακτηριστικά του ορίζονται από τoν πάροχο του πιστοποιητικού και η Εταιρία οφείλει να τα ακολουθεί.

12.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού χωρίς άλλη προειδοποίηση.

12.3 Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί πιστοποιητικό Let’s Encrypt μέσω υπηρεσιών της Εταιρίας, δια του παρόντος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού Let’s Encrypt όπως ορίζονται από τον πάροχο της υπηρεσίας του.

16. Τιμολόγηση και διακοπή υπηρεσιών / Συμφωνητικού

Πολιτική τιμών

16.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών που αφορούν τον Πελάτη (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), πληρώνονται από τον Πελάτη.

Εξαίρεση αποτελούν τα premium domain names για οποιαδήποτε κατάληξη (μεταξύ των οποίων είναι και τα .GR domains με δύο χαρακτήρες). Η τιμή ενός premium domain name ορίζεται από το αντίστοιχο μητρώο, αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά domain name και εμφανίζεται στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης domain name της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για αναπάντεχες μεταβολές στην τιμή των premium domain names, οι οποίες προκύπτουν από μεταβολή του κόστους από το μητρώο. Τα premium domain names εξαιρούνται από οποιαδήποτε online προσφορά της Εταιρίας.

16.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει προϊόντα, πακέτα ή προσφορές τα οποία θα διαθέτουν διαφορετικούς όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν σε ισχύ κατά την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας του Πελάτη υπηρεσιών από την Εταιρία.

16.3 Τα κουπόνια έκπτωσης και οι όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.

16.4 Η Εταιρία, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική σε ισχύ, ή σύμφωνα με τυχόν τεχνικούς περιορισμούς διαχείρισης των υποδομών της, δύναται να καταστήσει προϊόντα ή υπηρεσίες ως “μη εμπορικά διαθέσιμα” και να προσφέρει την ανανεωμένη, εμπορικά διαθέσιμη εκδοχή αυτών των προϊόντων σε όποιον Πελάτη τυχόν επηρεάζεται από κάποια τέτοια μεταβολή.

16.5 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την έναρξη, εγκατάσταση ή χρήση του server, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει ή των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

Πληρωμές

16.8 Η Εταιρία για την διευκόλυνση των Πελατών ορίζει τους παρακάτω όρους πληρωμών.

α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, που όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.

β. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

γ. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρία.

δ. Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.

ε. Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της Everypay.

16.9 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, credits και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου που υποστηρίζεται από την Εταιρία. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που τον αφορούν και που μπορεί να προκύψουν από ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών βαρύνουν τον ίδιο. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

16.10 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phonebanking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται εδω. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

16.13 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

16.14 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρία διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και διαγράφει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

16.15 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από έναν server της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν χρεώνεται εκτός αν οι ενέργειες επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου δημιουργείται στην Εταιρία διοικητικό κόστος.

16.16 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του domain name ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

16.17 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

16.18 Ο Πελάτης, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας, θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται εδώ. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον Πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Εταιρία.

16.19 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύς της πιστωτικής κάρτας, οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

Ενημέρωση λήξης υπηρεσιών

16.20 Ο Πελάτης λαμβάνει στο email διαχείρισης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 65, 30, 7, 5 και 2 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους, την ημέρα της λήξης και 3 ημέρες μετά τη λήξη. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λήψη email ειδοποιήσεων λήξης και μέσω μέσω SMS, επιλέγοντας πόσες ημέρες πριν τη λήξη των domain names θέλει να λαμβάνει το SMS. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10.

16.21 Ο Πελάτης μπορεί, μέσα από το λογαριασμό του πίνακα ελέγχου της Εταιρίας, να ορίσει ο ίδιος πόσες μέρες πριν τη λήξη των υπηρεσιών θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις.

16.22 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι πέρα από τις επιλογές του η Εταιρία είναι σε κάποιες περιπτώσεις υποχρεωμένη να αποστέλλει ενημερώσεις λήξης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα αν αυτό επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας κάποιου μητρώου ονομάτων ή υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που το domain name ή υπηρεσία πρέπει να ανανεωθεί συγκεκριμένες μέρες πριν τη λήξη της, οι ημερομηνίες αποστολής των emails αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις ημέρες αυτές.

17. Ανανέωση υπηρεσιών

17.1 Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι’ αυτό.

17.2 Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε / ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (π.χ. λόγω αλλοιωμένου ΦΑΞ, μη παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η Εταιρία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που πιθανόν ναπροκληθούν από τον τερματισμό / διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Συνδρομητικό Μοντέλο

17.3 Για να εξασφαλίσει η Εταιρία την αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών του Πελάτη, οι υπηρεσίες της Εταιρίας ακολουθούν το συνδρομητικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας το site της Εταιρίας και σύμφωνα με αυτό το συνδρομητικό μοντέλο, ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο λογαριασμός του υπόκειται σε αυτόματες ανανεώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι για νέες αγορές ή ανανεώσεις υπηρεσιών που πληρώνονται με κάρτα ή credits, ενεργοποιείται η συνδρομή του Πελάτη και η υπηρεσία του θα ανανεώνεται στο μέλλον αυτόματα μέσω του αντίστοιχου τρόπου πληρωμής που έχει επιλεχθεί. Τρεις (3) ημέρες πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης, ο Πελάτης θα ειδοποιείται με ενημερωτικό email για τη χρέωση που θα ακολουθήσει. Το συνδρομητικό μοντέλο εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες του Papaki, πλην των SSL πιστοποιητικών.

17.4 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεωθεί αυτόματα η συνδρομή της υπηρεσίας του, μπορεί εύκολα να την απενεργοποιήσει μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

Ασφάλεια Δεδομένων

17.5 Κατά την αγορά μιας νέας υπηρεσίας με κάρτα δημιουργείται ένας κωδικός αντιστοίχισης (token), μετά από επικοινωνία με το σύστημα χρέωσης της Eurobank, το οποίο και αποθηκεύεται στην πλατφόρμα της Εταιρίας και εξυπηρετεί στην ταυτοποίηση της κάρτας κατά την ανανέωση.

Ο κωδικός αντιστοίχισης (token) είναι μια τυχαία σειρά από σύμβολα η οποία λειτουργεί ως αναπληρωτής των ευαίσθητων στοιχείων μιας κάρτας. Δεν υπάρχει απευθείας μαθηματική σχέση μεταξύ της αρχικής τιμής του και της κάρτας, με αποτέλεσμα τα πραγματικά δεδομένα να μη μπορούν να καθοριστούν με αντίστροφη διαδικασία. Ο πραγματικός συσχετισμός μεταξύ κωδικού αντιστοίχιση και κάρτας φυλάσσεται στη βάση δεδομένων της τράπεζας (token vault) και έξω από αυτή δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των δύο τιμών.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στην Εταιρία να μην αποθηκεύει τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη στο σύστημά της και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές. Πριν τη λήξη της υπηρεσίας, καλείται αυτό το token και αφού ταυτοποιηθεί η κάρτα, οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα.

Για την ταυτοποίηση της κάρτας στα συστήματα μας αποθηκεύονται συγκεκριμένες, μη ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με το Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) όπως είναι η ημερομηνία λήξης, τα 6 πρώτα και τα 4 τελευταία ψηφία μια κάρτας. Τα 6 πρώτα ψηφία υποδηλώνουν τη χώρα και την τράπεζα έκδοσης, στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά το validation μιας πληρωμής για την αποφυγή fraud συναλλαγών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Συνδρομής

17.6 Η μετάβαση από το προηγούμενο σύστημα χρέωσης στο συνδρομητικό μοντέλο γίνεται σταδιακά. Από τις 29 Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες που αγοράζονται ή ανανεώνονται με πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή credits, μετατρέπονται σε συνδρομές, των οποίων η ανανέωση θα γίνεται στο μέλλον αυτόματα πριν τη λήξη τους και πάντα έπειτα από ενημέρωση του Πελάτη.

17.7 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεωθεί αυτόματα η συνδρομή της υπηρεσίας του, μπορεί εύκολα να την απενεργοποιήσει μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

17.8 Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ξανά μια συνδρομή, μπορεί να το κάνει και πάλι μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

17.9 Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να μετατρέψει σε συνδρομή μια υπηρεσία την οποία έως τώρα ανανεώνει χειροκίνητα, μπορεί απλά να κάνει την επόμενη ανανέωση με κάρτα ή credits και η συνδρομή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αποτυχία Πληρωμής

17.10 Το συνδρομητικό μοντέλο της Εταιρίας επιτρέπει παραπάνω από μια προσπάθειες χρέωσης, στην περίπτωση που μία πληρωμή αποτύχει. Η πρώτη προσπάθεια ανανέωσης της συνδρομής του Πελάτη γίνεται περίπου 10 ημέρες πριν τη λήξη της και εξαρτάται από την υπηρεσία (π.χ. ορισμένες domain καταλήξεις απαιτούν η ανανέωση να γίνει συγκεκριμένες ημέρες πριν τη λήξη τους), επομένως αυτό το χρονικό διάστημα προστίθεται στις 10 ημέρες.

17.11 Η αποτυχία πληρωμής μπορεί να οφείλεται στο υπόλοιπο της κάρτας ή των credits και σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης θα λάβει σχετικό email το οποίο θα τον ενημερώνει για τον λόγο αποτυχίας. Όταν ο Πελάτης λάβει το πρώτο email αποτυχίας, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που συστήνονται στο email αυτό, για την επίλυση του λόγου για τον οποίο απέτυχε η πληρωμή.

17.12 Ακολουθούν ακόμα δύο (2) προσπάθειες χρέωσης. Εάν οι πληρωμές αποτύχουν εκ νέου θα πρέπει ο Πελάτης να προχωρήσει σε χειροκίνητη ανανέωση της υπηρεσίας, διαφορετικά η υπηρεσία θα λήξει.

17.13 Αν ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει χειροκίνητα την υπηρεσία του σε διαφορετική χρονική στιγμή από αυτή που ορίζει το μοντέλο συνδρομών, μπορεί να απενεργοποιήσει τη συνδρομή και να προχωρήσει σε χειροκίνητη ανανέωση μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών.

Αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες σχετικά με το συνδρομητικό μοντέλο, υπάρχουν στην knowledge base του Papaki.

18. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

18.1 Στα shared hosting πακέτα φιλοξενίας της Εταιρίας που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 90 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την 90ή μέρα της συνδρομής.

18.2 Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών της Εταιρίας και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά εξαιρούνται οι υπηρεσίες: Domain Names, Website Builder, Pixida κ.ά. Τα ετήσια Managed WordPress και WooCommerce πακέτα συνοδεύονται επίσης από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας.

Ρητά αναφέρεται ότι για τους dedicated servers και τα αντίστοιχα addons δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

18.3 Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο Πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

18.4 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί μέσω την φόρμας που βρίσκεται στην διεύθυνση εδώ.

18.5 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

19. Ασφάλεια

19.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

19.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου και τις υπηρεσίες της Εταιρίας απαιτείται η χρήση ονόματος χρήστη (username) και προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης.

19.3 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες που θέτει η Εταιρία όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

19.4 Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κ.λπ.) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

19.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το email ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρία και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο και δευτερεύον email επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την Εταιρία προς τον Πελάτη.

Απόρρητο Συναλλαγών

19.6 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

στ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters σχετικά με την Εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email – newsletter.

20. Ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικού

20.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται στα στοιχεία τιμολόγησης από τον διαχειριστή, ενώ οι αποδείξεις στο email διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή / και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

20.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

20.3 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή / και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

20.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση του παραστατικού, αυτό είναι διαθέσιμο και μέσα από το control panel της Εταιρίας. Ο Πελάτης μπορεί να βρει και να κατεβάσει το παραστατικό από το “Ιστορικό παραγγελιών” του λογαριασμού του.

21. Αποδοχή Όρων Χρήσης

21.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Εταιρίας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

21.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

21.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

21.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενo.

21.5 Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι Πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

21.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

21.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση εδώ.

21.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την υπηρεσία corporate ή την υπηρεσία Μεταπωλητή.

22. Περιγραφή των υπηρεσιών υποστήριξης στην Εταιρία

22.1 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία για πληροφορίες ή βοήθεια που χρειάζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας επιθυμείτε.

– Τηλεφωνικά: Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 8949435 από σταθερό ή κινητό.

logo
SNS Agency - Γλυφάδα